Beving details

Aardbeving map with stations

Aardbeving van 2019-10-28 09:03:28 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2019-10-28 09:03:28
Latitude:
51.271 °
Longitude:
7.124 °
Diepte:
1.0 km
Type aardbeving:
Geïnduceerd
Plaats:
Wuppertal (Duitsland)
Magnitude:
1.9
2019-10-29 15:14 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2019-10-29 15:14 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
BUG GR 21.7 P 09:03:31.97 -0.72 1.0 1.78 1.0
BUG GR 21.7 S 09:03:35.63 -0.01 1.0 - -
WTSB NL 80.5 P 09:03:42.29 -0.21 1.0 1.68 1.0
HGN NL 100.6 P 09:03:45.05 -0.87 1.0 1.94 1.0
HGN NL 100.6 S 09:03:59.18 0.70 1.0 - -
TERZ NL 102.5 P 09:03:45.10 -1.12 1.0 - -
TERZ NL 102.5 S 09:03:59.38 0.38 1.0 - -
VKB NL 103.7 P 09:03:45.86 -0.58 1.0 2.01 1.0
VKB NL 103.7 S 09:03:59.97 0.58 1.0 - -
OPTB BE 105.1 P 09:03:46.14 -0.46 1.0 - -
OPTB BE 105.1 S 09:03:59.89 0.20 1.0 - -
MEM BE 107.4 P 09:03:46.57 -0.47 1.0 1.57 1.0
MEM BE 107.4 S 09:04:01.01 0.56 1.0 - -
BEBN BE 114.0 P 09:03:48.20 0.11 1.0 1.95 1.0
BEBN BE 114.0 S 09:04:02.28 -0.03 1.0 - -
T064 NL 120.1 P 09:03:48.90 -0.10 1.0 - -
IBBN GE 123.1 P 09:03:50.15 0.65 1.0 2.43 1.0
IBBN GE 123.1 S 09:04:05.57 0.83 1.0 - -
T084 NL 124.6 P 09:03:49.56 -0.16 1.0 - -
T084 NL 124.6 S 09:04:06.13 1.05 1.0 - -
TNS GR 149.1 P 09:03:54.53 1.07 1.0 1.88 1.0
TNS GR 149.1 S 09:04:12.41 0.82 1.0 - -
2019-10-29 15:14 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.