Directieraad

De directieraad van het KNMI bestaat uit twee leden. Zij zijn benoemd door de secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hoofddirecteur prof. dr. G. van der Steenhoven

Gerard van der Steenhoven is verantwoordelijk voor de algehele leiding en strategie van het KNMI en is tevens Chief Science Officer.

Voor zijn benoeming als hoofddirecteur van het KNMI was Van der Steenhoven decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente (UT). Daarvoor was hij werkzaam bij het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en het nationaal instituut voor subatomaire fysica, Nikhef. Tussen 2000 en 2008 was hij als bijzonder hoogleraar experimentele kernfysica verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook was hij voorzitter van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV), voorzitter van de Scientific Advisory Committee van het FOM-instituut Differ in Nieuwegein en vice-voorzitter van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie voor de procestechnologie (TKI-IPST). 
Gerard van der Steenhoven studeerde experimentele natuurkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Hoofddirecteur Gerard van der Steenhoven © Ruben Jorksveld
Hoofddirecteur Gerard van der Steenhoven © Ruben Jorksveld
Directeur Myriam van Rooij © Ruben Jorksveld
Directeur Myriam van Rooij © Ruben Jorksveld

Directeur drs. M.A.F.P. van Rooij MBA

Myriam van Rooij is verantwoordelijk voor organisatie-ontwikkeling, HR-beleid en vraagsturing bij het KNMI en is tevens Chief Information Officer en Chief Finance Officer.

Van Rooij heeft ervaring in zowel de private als de publieke sector. Zij is werkzaam geweest als concerndirecteur bij de gemeente Ede, met in haar portefeuille organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en dienstverlening. Daarvoor was ze directeur bij de gemeente Barneveld. Haar carrière is zij gestart als wetenschappelijk onderzoeker bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (VU). Vervolgens heeft zij diverse managementfuncties vervuld bij Kiwa NV (nu KWR), een onderzoek- en adviesorganisatie op het gebied van (drink)water en milieu. Myriam van Rooij studeerde scheikunde en bedrijfskunde.